Doradztwo podatkowe z zakresu kontroli podatkowej - Benchmarket


Firma BENCHMARKET to wiele lat doświadczenia w cenach transferowych, podatkach i usługach finansowo-prawnych. Oferujemy usługi: sporządzanie dokumentacji cen transferowych, analizę cen transferowych, wykonanie analizy porównawczej oraz sporządzanie procedur dla rad nadzorczych. Oferujemy wsparcie w wypełnianiu obowiązków nałożonych przez przepisy rozdziału 4b ustawy o ofercie publicznej: polityka weryfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi, załącznik do Polityki w postaci trybu weryfikacji i okresowej oceny transakcji z podmiotami zależnymi w spółkach Grupy, wzór uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, wzór informacji o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym. Zapraszamy.

Kontrola podatkowa ceny transferowe


Benchmarket Sp. z o. o.
Tel.: 660440456
ul. Wagonowa 12A
43-175 Wyry
śląskie
NIP: 6351843655