Pomoc prawna notariusza - Kancelaria Notarialna w Wrocławiu


Pomoc prawną notariusza zapewnia Kancelaria Notarialna we Wrocławiu. Notariusz Anna Borzemska – Wiliczkiewicz świadczy kompleksowe usługi notarialne i usługi prawne. Zaliczają się do nich między innymi: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń, spisywanie protokołów oraz sporządzanie protestów weksli i czeków czy składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, sporządzanie testamentów, ale również wykonywanie innych czynności, wynikających z odrębnych przepisów.

Wrocław notariusze


Kancelaria Notarialna Anna Borzemska-Wiliczkiewicz
Tel.: 786929511
ul. Gwiaździsta 16 / 1
53-413 Wrocław
dolnośląskie
NIP: 8992296107


Godziny otwarcia:
Pon. - Pią. 8:00-16:00